Begroting

eenheid

aantal

euro/eenhtotaal ex BTW

bijdrage Kon

Schouwburg

materiaallasten     
plexiglas RVS    3077,80 
rubber strip         80,00 
prototype

 

    871,00
personeelslasten     
adm assistentie

uur

 11 30,00     330,00
installatie ontwerp

uur

36 2.200,00
techn. assistentie

uur

36 40,00 1.440,00
finan. assistentie

uur

8 50,00     400,00
projectbegeleiding

uur

15 80,001.200,00
publiciteit lasten 
productie/ontwerp    1.000,00 
drukkosten    1.000,00 

fondsenwerving

       150,00 
promotie, pr    1.100,00 
    
totaal ex BTW     9.352,803.041,00
BTW 19%     1.777,03   577,79
totaal   11.129,833.638,79